Belépési és Tagdíj információ

Az Egyesület működéséhez elengedhetetlenül szükséges némi pénz. Ezt tagdíjakból és adományokból tudjuk előteremteni. De annak érdekében, hogy ez senki számára ne legyen vállalhatatlan, igyekeztünk egy viszonylag alacsony éves díjat megállapítani. Arra kérünk mindenkit, akinek módja és lehetősége van rá és persze egyetért céljainkkal, ne csak gondolatban és szóban, hanem tettekben is támogassa munkánkat, hiszen az Egyesület értünk van, Fogyasztókért, Adózókért és Munkavállalókért!

De a belépés nemcsak ezért fontos, hanem azért is mert minél többen vagyunk annál több dolgot tudunk kiharcolni saját magunknak, így egyre több helyen tudjuk érvényesíteni saját érdekeinket!

Egyesületi Tagdíj:

Rendes tag esetén: min. 3.000.-Ft azaz háromezer forint/év

Pártoló tag esetén: min. 1.000.-Ft azaz egyezer forint/év

 

A tagdíjakat banki utalással CIB 10702143-67286786-51100005, postai úton, vagy az egyesület pénztárába személyesen lehet befizetni.

 

Belépési nyilatkozat letöltése

Rendes tag Pártoló tag

 

A belépési nyilatkozatot-értelemszerű kitöltés után- aláírva kérnénk címünkre(2081 Piliscsaba Ferenc-forrás út 32.) eljuttatni!

 

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

(Rendes tag)
Alulírott............................................................................ ezen nyilatkozat kitöltésével kijelentem, hogy a Fogyasztók, Adózók és Munkavállalók egyesületének rendes tagjainak sorába belépek. Az Egyesület céljaival egyetértek az Alapszabályában foglaltakat ismerem, azt magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Tudomásul veszem, hogy tagságom a belépési nyilatkozat aláírása és az egyesületi tagdíj befizetése (3.000.-Ft/év) után lép életbe!

Adatok:

Név/Cégnév:....................................................................................................................

Adószám(társaságok esetén):...............................................................................................

Cím/Székhely:.....................................................................................................................

Telefon:............................................................................................................................

E-mail:................................................................................................................................

*Születési hely, idő:.................................................................................................................

*Foglalkozás:...........................................................................................................................

 

A *-gal jelölt mezők kitöltése nem kötelező!

 

 

....................................................20..................................................hó........napja

 

................................................

aláírás

 

.......................................................

P.H.