Az Egyesület céljai


-A természetes személyek, társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek összefogásával elérni, hogy megszűnjön, az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről meghatározása szerinti fogyasztó, (továbbiakban fogyasztók) kiszolgáltatottsága a szolgáltatókkal szemben.

-A szolgáltatók túlkapásainak megállítása, elsősorban a víz, gáz és áramszolgáltatás mérőberendezéseinek hitelességének ellenőrizhetőségére és az értesítési számlák értelmezésére, valamint az esetleges túlfizetések visszafizetésére tekintettel. Egységes szolgálltatási árak kialakítása.

-Fogyasztói és adófizetői költségek érvényesítése. Például a szolgáltatások kifizetésével kapcsolatos esetlegesen felmerült költségek áthárítása(csekkfeldolgozással és csekkfeladással kapcsolatos költségek, banki átutalások díjai...stb). A rossz minőségből eredő károk érvényesítése(vízminőségből, útburkolat hibáiból eredő károk...stb.).

-Felhívni a fogyasztok figyelmét, a szolgáltatások visszásságaira, alternatívát nyújtani azok leküzdésére. Széles körben megismertetni a fogyasztókkal az alternatív megoldásokat, különös tekintettel a környezetbarát és megújuló energiaforrásokra(házi szennyvíztisztítók, házi szélerőművek, nap- és geotermikus energia hasznosíthatósága).

-Az alternatív energiaforrások továbbfejlesztésével és azok kombinálhatóságával kapcsolatos fejlesztések, kutatások.


-Elérni, hogy a Fogyasztók tudatosan figyeljenek oda, a szolgáltatóktól kapott, vagy közvetlenül vásárolt” termékek” mennyiségére, milyenségére, minőségére, valamint a szolgáltatás színvonalára, annak ár -érték arányára. A vásárolt termékek megnevezésének, és megtévesztő, félrevezető feliratozásának(magyar termék, magyar minőség, hazai áru,...stb.) egyértelmű beazonosíthatósága, ellenőrizhetősége. Egységes minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszer létrehozása.

-Tudatosabb adófizetői magatartás elérése. A bizonyos jogcímen beszedett adók felhasználásának tudatos figyelemmel kísérése és egyértelmű ellenőrizhetősége.

-Munkavállalói érdekvédelem, különös tekintettel a munkavállalók havi rendszeres adózott jövedelmének átutalással történő kifizetése esetén a banki költségekre.